การจัดสวนที่เน้นความเป็นธรรมชาติเพื่อการพักผ่อน

สวนธรรมชาติสวนแห่งการพักผ่อนและความร่มรื่น การจัดสวนตามธรรมชาติเป็นการจัดสวนเพื่อให้เกิดความรู็สึกว่าเป็นสวนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการใช้พันธุ์ไม้ที่สามารถพบได้ทั่วไป การจัดสวนธรรมชาติไม่จำเป็นต้องได้รับการออกแบบที่ซับซ้อนมากนักเพียงแค่จัด ตำแหน่งของต้นไม้และองค์ประกอบต่างๆของสวนให้ลงตัวดูเหมือนกับเป็นธรรมชาติมากที่สุด การจัดสวนธรรมชาติ 1. การเลือกใช้ต้นไม้ การเลือกใช้ต้นไม้จะเลือกใช้ต้นที่อิงจากธรรมชาติเป็นหลัก อาจจะเป็นการนำไม้ล้อมที่เป็นต้นไม้ประเภทไม้ป่า เพื่อให้ดูมจริงกับความเป็นธรรมชาติ 2. พรรณไม้หลากสี ใช้พรรณไม้หลากสีและหลายชนิดเพื่อช่วยเสริมในเรื่องสีสัน 3. หินธรรมชาติ การตกแต่งด้วยหินควรใช้หินธรรมชาติ ตกแต่งเลี่ยนแบบจากภูมิทัศน์ของธรรมชาติ 4. น้ำตกและลำธาร น้ำตกและลำธาร ตกแต่งลำธารด้วยวัสดุประเภทหิน 5. พื้นสนามหญ้า พื้นที่ของสนามหญ้านั้นไม่จำเป็นต้องปรับสภาพพื้นให้เรียบ ควรมีเนินดินบ้างพอสมควรเพื่อให้เหมือนกับสภาพของธรรมชาติจริงๆ ชนิดหญ้าที่ใช้ก็จะมีหญ้ามาเลเซียหญ้านวลน้อย รูปแบบการจัดสวนธรรมชาติ การเริ่มต้นการจัดสวนธรรมชาติ โดยการเริ่มใช้ต้นไม้ที่เน้นให้ร่มเงาแก่บ้านหรือต้นไม้ขนาดใหญ่หลังจากนั้นตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ป่าที่ดูแล้วคงความชุ่มชื่นของสวนโดยไม่ให้แน่นหนาหรือรกจนเกินไปอาจใช้ไม้เมืองร้อนประเภทต้นหมวกหรือต้นปาล์ม ด้วยก็ได้หลังจากนั้นสร้างมุมจำลองน้ำตกหรือลำธารตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ป่าเช่นเฟินหลากหลายชนิดเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ                     [...]

February 12, 2014 การจัดสวน