เคล็ดลับในการจัดสวนในพื้นที่จำกัดสำหรับคนเมืองที่รักธรรมชาติ

เมื่อมีพื้นที่ที่จำกัดแต่ใจรักอยากจะมีพื้นที่สำหรับการจัดสวน เมื่อพูดถึงที่อยู่อาศัยในใจกลางเมือง ก็คงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องนึกถึงที่อยู่อาศัย ประเภท คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ รวมถึงอาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่ีงสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะมีพื้นที่ว่าเพื่อใช้ในการตกแต่งจัดสวนนั้น ถือว่าทำได้ยาก จึงได้มีแนวคิดในการประยุกต์แนวทางในการจัดสวนสำหรับพื้นที่ที่มีบริเวณจำกัด เพื่อทำให้คนเมืองได้สำผัสและผ่อนคลายกับความสดชื่นของเหล่าพรรณไม้ที่นำมาตกแต่ง การจัดสวนที่เหมาะสำหรับพื้นทีี่จำกัด การจัดสวนให้เหมาะกับพื้นที่จำกัด ควรมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่า รวมถือการปรับรูปแบบของการจัดสวนในแนวราบมาใช้การตกแต่งสวนรูปแบบของแนวตั้งแทน ซึ่งจะทำให้เพิ่มพื้นที่ในการจัดวางได้มากขึ้น การเลือกใช้พรรณไม้ควรเลือกชนิดที่มีขนาดเล็กลงและมีความทนทาน ง่ายต่อการดูแลรักษา ส่วรภาชนะที่ใช้ปลูกต้นไม้ควรได้รับการดัดแปลงให้เหมาะที่จะวางในรูปแบบแนวตั้งหรือสามารถโยกย้ายได้ง่าย รูปแบบของการจัดสวนสำหรับพื้นทีที่จำกัด การจัดสวนแนวตั้ง( Vertical Garden) การจัดสวนแนวตั้งเป็นการใช้พื้นที่ในแนวตั้งนำมาตกแต่งด้วยเหล่าพรรณไม้บนพื้นที่ของกแพงหรือผนังของบ้านเพื่อให้เกิดความสวยงาม การจัดสวนกระถาง การจัดสวนกระถางก็ถือเป็นสวนชนิดหนึ่งที่สามารถตกแต่งได้ดีในพื้นที่จำกัด เพียงแค่ใช้ต้นไม้ที่มีขนาดเหมาะสมนำมาจัดวางให้เข้ากันตามจุดต่างๆเช่นบรรได หรือระเบียงดาดฟ้า ก็จะได้มุมของสวนเล็กๆที่สร้างความภูมิใจแก่เจ้าของได้ สวนแขวน สวนแขวนหรือว่าสวนไม้แขวน เป็นการจัดสวนโดยการใช้พรรณไม้ที่ปลูกในภาชนะที่ใช้สำหรับแขวนได้ตามจุดต่างๆ โดยต้นไม้ที่นิยมใช้ในการจัดสวนไม้แขวนได้แก่ กล้วยไม้ ไก่แดง เวอร์บีน่า ริบบิ้นชาลี เป็นต้น ตัวอย่างการจัดสวนในพื้นที่จำกัด     [...]

March 6, 2014 การจัดสวน