ไม้ระแนงและการจัดสวนแนวตั้ง

การเลือกใช้ระแนงสำหรับการจัดสวนแนวตั้ง หากพื้นที่สำหรับการตกแต่งบ้านด้วยการจัดสวนมีไม่มาก การจัดสวนสวนแนวตั้งนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง จากจัดสวนแนวตั้งนั้นจะใช้พื้นที่ไม่มาก อาจะDiy กำแพงบ้านเป็นพื้นที่สำหรับจัดสวน หรือเลือกใช้ระแนงมาตกแต่งแต่ง และหาต้นไม้ ไม้เลื้อยมาประดับตกแต่ง ระแนงที่ใช้สำหรับการจัดสวนแนวตั้ง เช่น ระแนงเหล็ก,ระแนงไม้เทียม,ระแนงไม้จริง ซึ่งแต่ละวัสดุก็มีข้อดีเสียแตกต่างกัน การเลือกใช้ระแนงเหล็ก หรือระแนงโลหะ วัสดุที่เลือกใช้จะเป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียมก็ได้ ถ้าใช้เหล็กนานๆไปก็อาจจะเป็นสนิม การเลือกใช้ระแนงไม้เทียม ระแนงไม้เทียม เช่น ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ,ระแนงไวนิล หรือเป็นระแนงไม้สังเคราะห์ไม้ไฮบริด ราคาของวัสดุแต่ละชนิดก็แตกต่างกัน หากจะเลือกใช้แบบไหนควรพิจรณาถึงข้อดีข้อเสียของวัสดุแต่ละประเภท และเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานของเรา ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ วัสดุชนิดนี้จะมีส่วนผสมของปูน ทราย และเยื้อไม้ เช่น ระแนงคอนวูด ,ระแนงเฌอร่า ,ระแนงตราช้าง ระแนงไวนิล จะเป็นพวกลาสติกสังเคราะห์ เช่น Scg,amigo,windsor [...]

January 23, 2017 การจัดสวน