การตกแต่งบ้านโดยการจัดสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการพักผ่อน บ้านเป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นที่อาศัยที่จะต้องอยู่กับเราตลอดไปนั้นไม่ได้มีเฉพาะการตกแต่งภายในเท่านั้น การตกแต่งบ้านภายนอกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน phentermine การจัดสวนก็เป็นส่วนหนึงของการตกแต่งภายนอก หรือจะเรียกว่างานตกแต่งด้านภูมิทัศน์ก็ได้ ปัจจุบันการจัดสวนกำลังได้รับความนิยม และมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองหลวง วันนี้เราจะมาแนะนำการจัดสวนสำหรับมือใหม่กัน รูปแบบการจัดสวนสำหรับตกแต่งบ้าน สำหรับการจัดสวนนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น สวนแบบประดิษฐ์ ,การจัดสวนเลียนแบบธรรมชาติ หรือการจัดสวนแบบร่วมสมัย แต่ในปัจจุบันแนวโน้มการจัดสวนสำหรับที่พักอาศัยนั้นจะเน้นการจัดสวนโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นส่วนใหญ่ และจะต้องออกแบบให้เหมาะกับสถานที่ มีทั้งความสวยงาม ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และการดูแลรักษา ข้อพิจราณาในการจัดสวนให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้สอยควรจะต้องทำอย่างไร 1.การพิจราณาถึงเรื่องงบประมาณ งบประมาณในการนั้นจะมาจากส่วนไหนบ้าง แรงงาน แรงงานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดสวน ถ้าเราลงมือทำเองก็อาจจะไม่เสียงบประมาณในด้านนี้ แต่ถ้าเลือกไม่ได้ลองติดต่อแรงงานในหมู่บ้านดู หรือตามแหล่งที่มีคนงานรับจ้างรายวัน  เช่นกีบหมู (ต้องเลือกคนด้วยความระมัดระวัง) พรรณไม้ พรรณไม้ หรือต้นไม้สำหรับตกแต่งสวนนั้นมีหลากหลายชนิด และหลากหลายราคามาก การเลือกใช้ต้นไม้เราต้องดูถึงความเหมาะสมด้วยไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโต ,ความชื่นชอบแสงแดด ,ความชื้น การรู้จักลักษณะทางกายภาพของต้นไม้ทำให้เราสามารถเลือกต้นไม้มาตกแต่งภายในสวนของเราได้อย่างเหมาะสม วัสดุตกแต่งสวน วัสดุในการตกแต่งสวน เช่น ตุ๊กตา ,น้ำตก ,งานปฏิมากรรมต่างๆที่จะนำมาใช้ในการแต่งสวน 2.ประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ของการจัดสวนนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่น้อย เช่น การปลูกต้นไม้ใบเพื่อให้ร่มเงาในทิศตะวันตกเพื่อลดความร้อนของแสงแดดในยามบ่าย การปูแผ่นทางเดินภายในสวนในบริเวณที่ต้องเดินผ่านบ่อยๆ “การออกแบบที่ดีไม่ควรมีป้ายติดไว้ว่าห้ามเดินลัดสนาม“ การปลูกไม้กลิ่นหอมตามบริเวณห้องน้ำ หรือการปลูกต้นไม้เพื่อปิดบังพื้นที่บางส่วนที่ไม่ต้องการให้คนมอง 3.การจัดสวนควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องความสวยงามด้วย [...]