ไอเดียการตกแต่งทางเดินในสวนให้เหมาะสมกับการจัดสวน

ทางเดินในสวนองค์ประกอบที่สำคัญอย่างนึงในการจัดสวน ทางเดินในสวนเป็นองค์ประกอบอย่างนึงในการจัดสวน เป็นจุดนำสายตา เป็นการเพิ่มลายละเอียดของการจัดสวนให้ดูดีมีสีสันมากขึ้น อีกทั้งสิ่งจำเป็นในการเชื่อมต่อระหว่างจุดต่างๆภายในบริเวณสวนในบ้าน เพื่อไม่ให้สนามหญ้า พรรณไม้ องค์ประกอบอย่างอื่นได้รับความเสียหาย การเลือกวัสดุทำทางเดินในสวนให้เหมาะสมถือเป็นสิ่งจำเป็น เพราะช่วยเสริมให้สวนดูสวยงามและน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น วัสดุที่นิยมใช้ทำทางเดินในสวน วัสดุธรรมชาติ เป็นวัสดุที่นิยมให้กันมากเพราะมีความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติ เข้ากับการจัดสวนได้หลายรูปแบบ เช่น หินแผ่นรูปทรงตามธรรมชาติ ปีกไม้ เขียงไม้ ไม้ซุงหรือไม้หมอนรถไฟ แผ่นศิลาแลง หินกาบ หินชนวน วัสดุจากการประดิษฐ์ สว่นมากเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาจากปูนซีเมนต์หรือดินเผา มีทั้งแบบดีไซน์สวยงามหรือทำเลียนแบบธรรมชาติ เช่น แผ่นทางเดินปั้มลายต่างๆ อิฐทางเดิน อิฐตัวหนอน อิฐมอญ ไม้หมอนรถไฟเทียม ทำจากไฟเบอร์ ลักษณะการหนดจุดวางแผ่นทางเดินในสวน การวางแผ่นทางเดินในสวนควรมีการ กำหนดจุดระยะห่างให้สัมพันธ์กับการเดิน การแบ่งเส้นทางเกินเดิน ควรกำหนดระยะไม่ให้ดู แออัดจนเกินไป เมื่อวางแผ่นแล้วควรทดสอบด้วยการเดินจริงว่ามีความพอดีหรือไม่ ประโยชน์ของทางเดินในสวน [...]

January 13, 2014 การจัดสวน